نقاط کور و تصاویر خودساخته ذهن

در این مقاله کوتاه به تمرینی می‌پردازم که مفهوم نقاط کور (Blind Spots) را روشن می‌کند. مراحل این تمرین ساده به شرح زیر است: تصویر شکل-۱ را بر روی یک کاغذ A4 چاپ کنید. احتمالاً اگر این تصویر را در دستگاه الکترونیکی که دارای صفحه بزرگ‌تر از ۶ اینچ باشد، مشاهده کنید، بدون نیاز به … ادامه خواندن نقاط کور و تصاویر خودساخته ذهن